Rezumatul (abstractoferă un sumar scurt (150 – 250 de cuvinte) şi cuprinzător al studiului prezentat în articol. Calitatea rezumatului este foarte importantă și, relativ frecvent, reprezintă singura secțiune din articol pe care cineva o va citi. De  exemplu, atunci când se caută un articol într-o bază de date online, textul integral al lucrării  va fi accesat daca informațiile incluse în rezumat prezintă interes și relevanță pentru cititor. Ca urmare, este important ca rezumatul să includă o scurtă descriere a problemei investigate, metodele folosite, rezultatele şi implicaţiile lor. La finalul  rezumatului se precizează cuvintele-cheie, cuvinte care sunt indicative pentru conţinutul studiului.

 

Exemplu: 

Rezumat

Studiul de faţă evidenţiază posibile diferenţe de vârstă şi gen în timpul de reacţie la stimuli multipli având ca variabile: reacţii corecte, incorecte şi omise precum şi testul de comparare a imaginilor abstracte. Participanţii sunt un număr de 237 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 58 de ani (media = 37.43; A.S. = 3.87). Aceştia nu deţineau permis de conducere la momentul testării şi o parte dintre aceştia susţineau testul psihologic la şcoala de şoferi. Instrumentele sunt testul de reactivitate la stimuli multipli şi testul Cognitrone (Vienna Test System, 2012). Rezultatele obţinute evidenţiază diferenţe semnificative statistic pentru variabilele număr de reacţii incorecte şi omise în funcţie de gen precum şi la testul de comparare a figurilor abstracte (p < 0.05). De asemenea, au fost obţinute diferenţe semnificative statistic pentru variabilele reacţii incorecte (Testul de reacţie la stimuli multipli) şi compararea figurilor abstracte (p < 0.05) în funcţie de categoria de vârstă. Concluziile evidenţiază importanţa studiului timpului de reacţie la stimuli multipli, precum şi a operaţiilor gândirii (analiza, comparaţia), în dezvoltarea de-a lungul înaintării în vârstă, datorită solicitărilor zilnice cu care se confruntă individul uman în conducerea autovehiculului, la locul de muncă, precum şi multe alte activităţi zilnice ce solicită performanţe ridicate la aceste variabile.

Cuvinte-cheie: reacţii corecte, reacţii incorecte, reacţii omise, compararea figurilor abstracte.