Revista de Psihologie este condusă de Consiliul editorial, format din specialişti de renume din ţară şi străinătate supervizează calitatea ştiinţifică a articolelor publicate şi asigură promovarea publicaţiei în mediile ştiinţifice din România şi pe plan internaţional.


Membrii Consiliului editorial sunt numiţi prin decizia Prezidiului Academiei Române,  cu avizul secţiei de specialitate (Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie).

Director fondator: MIHAI RALEA
COLECTIVUL DE REDACŢIE
CONSILIUL EDITORIAL
Preşedinte: acad. Mircea Dumitru
Redactor şef: Corneliu Ștefan Liță

Redactori şefi adj.: Margareta Dinca (Institutul de Filosofie şi Psihologie C. Rădulescu-Motru)
Mihaela Roco (Universitatea din Bucureşti)

Membri: Bogdan Danciu, Mihai Ioan Micle, Camelia Popa (Institutul de Filosofie şi Psihologie C. Rădulescu-Motru), Viorel Robu, Anișoara Sandovici (Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău), Andrei Miu, Adrian Marian Roşan (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Andrei Ion, Ioana Roxana Podina, Valentina Rujoiu, Elena Stănculescu (Universitatea din Bucureşti), Eugen Iordănescu, Marius Milcu (Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu), Alois Gherghuț, Maria Nicoleta Turliuc (Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi), Ruxandra Gherghinescu, Constantin-Edmond Cracsner (Universitatea Ecologică din Bucureşti), Ovidiu Popa Velea (Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila), Manuela Mihaela Ciucurel, Maria Magdalena Stan (Universitatea din Pitești), Beatrice Adriana Balgiu (Universitatea Politehnica din Bucureşti), Odette Dimitriu, Oltea Joja, Brînduşa Orăşanu (Universitatea Titu Maiorescu), Ana-Maria Cazan, Elena Cocoradă, Mariela Pavalache Ilie, Marcela Luca, Camelia Truţa (Universitatea Transilvania din Braşov), Alin Gavreliuc, Ana Muntean (Universitatea de Vest din Timişoara).

Membri de onoare: Irina Holdevici, Septimiu Chelcea, Mihai Golu, Aurora Liiceanu, Cătălin Mamali, Nicolae Mitrofan, Grigore Nicola, Constantin Voicu, Zisu Weintraub.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL
Mariano Bianca (Università degli Studi di Siena, Italy), Ivan Brezina (Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences), Marilyn Campbell (Queensland University of Technology, Australia), Cezar Giosan (Berkeley College, USA), Vlad Glăveanu (Webster University, Switzerland), Cristina Grabovschi (Université de Hearst, Canada), Steve Graham (Arizona State University, USA), John Harvey (Iowa University, USA), Antoaneta Hristova (Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences), Ion Juvină (Wright State University, USA), Shulamith Kreitler (Tel-Aviv University, Israel), Peter Mitchell (University of Nottingham, Malaysia Campus), Ilie Puiu Vasilescu (Union College, USA), Alina von Davier (Fordham University, NY).

COMITETUL DE LECTURĂ
Bogdan Sebastian Cuc, Simona Reghintovschi, Simona Glăveanu, Julien Ferencz Kiss, Rodica Matei, Gabriela Popescu, Elena Seghedin.


Secretar general de redacţie: Georgeta Preda

Redactori: Adrian Mircea Dobre
Redactor (Editura Academiei): Adriana Petre, Adrian Mircea Dobre
Tehnoredactor (Editura Academiei): Ana-Maria Velcea
Coperta (Editura Academiei): Mariana Mocanu

 

Revista de Psihologie

Departamentul de Psihologie - Institutul de Filosofie si Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru"

Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, 050711 Bucureşti, ROMANIA

  • Telefon:     021-3188106 int.2327
  • Fax:           021-3182442

 

  • web: http://www.revistadepsihologie.iPsihologie.ro
  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.