Revista de Psihologie a Academiei Române publică articole originale atât în limba română cât şi în alte limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză. Sunt acceptate articole inovative, studii teoretice și cercetări experimentale în domeniul psihologiei sau interdisciplinare. 

Articolele trebuie să aibă maximum 12 pagini, inclusiv bibliografia. Sunt acceptate recenzii de maximum 3 pagini, excepţie făcând cele pentru cărţi de referinţă în domeniul psihologiei, pentru care se acceptă recenzii de 5 pagini.

Autorii sunt rugaţi să trimită lucrările prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în două fişiere separate, în format MS Word (.doc), font Times New Roman, mărimea 11pt, spaţiat la un rând, spaţiu sus 5,0 cm, pagina A4 avand un spaţiu jos 5,7 cm., stânga 4 cm, dreapta 4 cm. Capitolele se scriu cu majuscule bold, caracter 11, iar subcapitolele cu majuscule albe. Primul fişier trebuie să prezinte articolul complet, conţinând titlul, numele autorului/autorilor, apartenenţa instituţională, adresa de email pentru corespondenţă, rezumat şi cuvinte cheie (maxim 5) relevante pentru domeniul studiat, atât în limba română, cât şi în engleză, textul integral al articolului, bibliografia, anexe. Un al doilea fişier va contine textul integral al articolului, inclusiv rezumat şi cuvinte cheie, fără insa a mentiona datele de identificare ale autorului/autorilor

 

Articolele în limba română trebuie scrise cu caractere româneşti (cu diacritice) iar articolele în limba engleză pot fi însoţite doar de rezumatul (abstract) în limba engleză.

Rezumatul nu poate depăşi 250 de cuvinte şi va preceda articolul propriu-zis fiind tradus într-o limbă de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză) împreună cu titlul (caracter 10).

Toate lucrările trebuie redactate în stilul lucrărilor ştiinţifice, având introducere, secțiune de trecere în revistă a literaturii de specialitate, secţiune metodologică, secţiune de prezentare a rezultatelor, de discuţii, concluzii şi bibliografie.

Tabelele împreună cu explicaţiile de rigoare (titlul, numărul), graficele, figurile şi legendele aferente, vor fi integrate in textul scris, fiind plasate acolo unde se găsesc comentariile legate de ele în conţinutul lucrării.

Bibliografia se va prezenta la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică. În cazul cărţilor, se vor menţiona în ordine: numele autorului/autorilor, titlul lucrării scris cu litere italice, locul editării, editura, anul apariţiei, volumul, paginile la care se face trimiterea; în cazul articolelor, numele autorului/autorilor, titlul articolului scris cu italice, denumirea in extenso a revistei, volumul cu aldine (bold), numărul cu italice, anul, pagina/paginile la care se face trimiterea.

Articolele primite sunt supuse unui proces de double-blind peer review. Echipa de redacţie realizează prima selecţie a articolelor, înainte ca acestea să fie trimise pentru evaluare de catre cel puţin 2 referenţi din țară sau străinătate.