Revista de Psihologie este condusă de Consiliul editorial, format din specialişti de renume din ţară şi străinătate supervizează calitatea ştiinţifică a articolelor publicate şi asigură promovarea publicaţiei în mediile ştiinţifice din România şi pe plan internaţional.


Membrii Consiliului editorial sunt numiţi prin decizia Prezidiului Academiei Române,  cu avizul secţiei de specialitate (Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie).


 

Preşedinte:  

 • Academician Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Redactor şef: 

 • Mihai Aniţei, Universitatea Bucureşti, Romania

Redactori şefi-adjuncţi:

 • Doina-Ştefana Săucan, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
 • Luminița Iacob Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Ana Maria Marhan, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Membri:

 • Septimiu Chelcea, Universitatea din Bucureşti, Romania 
 • Mihaela Chraif, Universitatea din Bucureşti
 • Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Odette Dimitriu, Universitatea "Titu Maiorescu", Romania
 • Ruxandra Gherghinescu, Institutul de Filosofie şi Psihologie C. Rădulescu-Motru & Universitatea Ecologica din București
 • Margareta Dincă, Universitatea „Titu Maiorescu”, Romania 
 • Irina Holdevici, Universitatea "Titu Maiorescu"Romania
 • Aurora Liiceanu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Romania 
 • Marcela Luca, Universitatea Transilvania din Braşov
 • Ana Muntean, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Nicolae Mitrofan, Universitatea din Bucureşti, Romania  
 • Maria NeagoeUniversitatea din Bucureşti, Romania 
 • Mihaela Roco, Universitatea din Bucureşti, Romania 
 • Elena Stănculescu, Universitatea din Bucureşti, Romania 

Membri de onoare:

 • Ursula Şchiopu – membru fondator, Constantin Voicu, Gheorghe Iosif, Gheorghe Neacşu, Grigore Nicola, Mihai Golu 

Comitetul Științific Internațional:

 • Mario Bianca, Università degli Studi di Siena, Italy
 • Dimitrov Bozhidar, Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences
 • Ivan Brezina, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Marilyn Campbell, Queensland University of Technology, Australia
 • Cezar Giosan, Berkeley College, USA
 • John Harvey, Iowa University, USA
 • Antoaneta Hristova, Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences
 • Ion Juvină, Wright State University, USA
 • Daniela Kusa, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Damian Kovac, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Peter Mitchell, University of Nottingham, Malaysia Campus
 • Matthias Muller, Leipzig University, Germany
 • Cătălin Mamali, Loras College, USA
 • Thomas Oakland, University of Florida, USA,
 • Ida Prokopcakova, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Imrich Ruisel, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • Gernot Schuhfried, Schuhfried GmbH International, Austria
 • Michal Strizenec, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences
 • I.P. Vasilescu, Kentucky University, USA
 • Zisu Weintraub, Department of Defense, Israel