Revista de Psihologie este condusă de Consiliul editorial, format din specialişti de renume din ţară şi străinătate supervizează calitatea ştiinţifică a articolelor publicate şi asigură promovarea publicaţiei în mediile ştiinţifice din România şi pe plan internaţional.


Membrii Consiliului editorial sunt numiţi prin decizia Prezidiului Academiei Române,  cu avizul secţiei de specialitate (Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie).


 

Preşedinte:  

  • Academician Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Redactor şef: 

  • Doina-Ştefana Săucan

Redactori şefi-adjuncţi:

  • Ruxandra Gherghinescu (Institutul de Filosofie şi Psihologie C. Rădulescu-Motru)
  • Elena Stănculescu (Universitatea din Bucureşti).

Membri:

Nicolae Mitrofan, Mihaela Roco, Valentina Rujoiu (Universitatea din Bucureşti), Odette Dimitriu, Irina Holdevici (Universitatea Titu Maiorescu), Marcela Luca, Mariela Pavalache Ilie (Universitatea Transilvania din Braşov), Ana Muntean, Alin Gavreliuc (Universitatea de Vest din Timişoara), Viorel Robu, Anişoara Sandovici (Universitatea Petre Andrei din Iaşi), Adrian Marian Roşan (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Maria Nicoleta Turliuc (Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi), Beatrice Adriana Balgiu (Universitatea Politehnica din Bucureşti), Ovidiu Popa Velea (Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila), Margareta Dincă, Aurora Liiceanu, Camelia Popa, Mihai Ioan Micle (Institutul de Filosofie şi Psihologie C. Rădulescu-Motru)

Membri de onoare:

Septimiu Chelcea, Mihai Golu, Gheorghe Iosif, Cătălin Mamali, Gheorghe Neacşu, Grigore Nicola, Constantin Voicu, Zisu Weintraub.

Comitetul Științific Internațional:

Mariano Bianca (Università degli Studi di Siena, Italy), Ivan Brezina (Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences), Marilyn Campbell (Queensland University of Technology, Australia), Cezar Giosan (Berkeley College, USA), Cristina Grabovschi (Université de Hearst, Canada), Steve Graham (Arizona State University), John Harvey (Iowa University, USA), Antoaneta Hristova (Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences), Ion Juvină (Wright State University, USA), Shulamith Kreitler (Tel-Aviv University, Israel), Peter Mitchell (University of Nottingham, Malaysia Campus), I.P. Vasilescu (Union College, USA), Alina von Davier (Fordham University, NY).

Comitetul de Lectura:

Ana-Maria Cazan, Manuela-Mihaela Ciucurel, Elena Cocorada, Alois Gherghuţ, Simona Glăveanu, Eugen Iordănescu, Oltea Joja, Julien Ferencz Kiss, Rodica Matei, Brînduşa Orăşanu, Gabriela Popescu, Elena Seghedin, Maria Magdalena Stan, Camelia Truţa.