Revista de Psihologie a Academiei Române publică articole originale atât în limba română cât şi în alte limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză. Sunt acceptate articole inovative, studii teoretice și cercetări experimentale în domeniul psihologiei sau interdisciplinare. 

Articolele trebuie să aibă maximum 12 pagini, inclusiv bibliografia. Sunt acceptate recenzii de maximum 3 pagini, excepţie făcând cele pentru cărţi de referinţă în domeniul psihologiei, pentru care se acceptă recenzii de 5 pagini.

Autorii sunt rugaţi să trimită lucrările prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în două fişiere separate, în format MS Word (.doc), font Times New Roman, mărimea 11pt, spaţiat la un rând, spaţiu sus 5,0 cm, pagina A4 avand un spaţiu jos 5,7 cm., stânga 4 cm, dreapta 4 cm. Capitolele se scriu cu majuscule bold, caracter 11, iar subcapitolele cu majuscule albe. Primul fişier trebuie să prezinte articolul complet, conţinând titlul, numele autorului/autorilor, apartenenţa instituţională, adresa de email pentru corespondenţă, rezumat şi cuvinte cheie (maxim 5) relevante pentru domeniul studiat, atât în limba română, cât şi în engleză, textul integral al articolului, bibliografia, anexe. Un al doilea fişier va contine textul integral al articolului, inclusiv rezumat şi cuvinte cheie, fără insa a mentiona datele de identificare ale autorului/autorilor

Toate articolele transmise spre publicare către Revista de Psihologie sunt evaluate de către cel puțin doi referenți (double blind peer-review).

Procesul de evaluare a lucrărilor ştiinţifice constă în analiza critică a manuscriselor de către experţi evaluatori care fac parte din Colectivul de redacţie al revistei și urmăreşte creşterea calităţii ştiintifice a materialelor publicate în Revista de Psihologie, prin:

  • selectarea spre publicare a materialelor ştiinţifice valoroase şi relevante pentru tematica şi direcţiile de interes ale revistei;
  • îmbunătăţirea calităţii materialelor publicate, luând în considerare opiniile critice formulate de specialişti independenţi; 
  • eliminarea materialelor ştiinţifice a căror tematică sau calitate nu corespund profilului revistei.

Evaluarea materialelor ştiinţifice primite spre publicare se face în următoarele etape:

1. Etapa preliminară

Articolele se vor transmite Colectivul de Redacţie prin intermediul poştei electronice, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Autorul articolului primește un mesaj de confirmare, cu informaţii privitoare la recepţionarea în bune condiţii a materialului şi la îndeplinirea condiţiilor preliminare de acceptare a articolului.

În fisierul atasat este prezentat un model de tehnoredactare a articolelor propuse spre publicare în Revista de Psihologie, în conformitate cu cerințele Editurii Academiei Române.

Autorii sunt încurajaţi sa folosească direct acest format pentru scrierea propriilor articole.

Recomandăm descărcarea formatului şi introducerea textului articolului direct în acest fisier:

 

Rezumatul (abstractoferă un sumar scurt (150 – 250 de cuvinte) şi cuprinzător al studiului prezentat în articol. Calitatea rezumatului este foarte importantă și, relativ frecvent, reprezintă singura secțiune din articol pe care cineva o va citi. De  exemplu, atunci când se caută un articol într-o bază de date online, textul integral al lucrării  va fi accesat daca informațiile incluse în rezumat prezintă interes și relevanță pentru cititor. Ca urmare, este important ca rezumatul să includă o scurtă descriere a problemei investigate, metodele folosite, rezultatele şi implicaţiile lor. La finalul  rezumatului se precizează cuvintele-cheie, cuvinte care sunt indicative pentru conţinutul studiului.