Revista de Psihologie

Tomul 50, Nr. 3–4, 2004


 

SUMAR

STUDII ŞI CERCETĂRI

 • GHEORGHE IOSIF, Câteva precizări privind modelele mentale
 • A. BOLBOCEANU, Dezvoltare cognitivă şi comunicare în preadolescenţă
 • ŞTEFAN C. LIŢĂ, Emotional issues assessment in law enforcement settings using a mental imagery. II
 • ELENA STĂNCULESCU, Simbolismul arhetipal şi testul Rorschach. II
 • VALERIU MIRCEA POPA, Problematica psihologică a receptării artei. I.
 • Concepte OCTAVIAN RUJOIU, Importanţa factorilor „leadership” şi „coeziune” în emergenţa gândirii de grup
 • CORNELIA RADA, Percepţia tinerilor cu privire la unele abateri de la conduita de rol marital
 • OVIDIU POPA-VELEA, Factori psihosociali care condiţionează aderenţa la tratament în bolile somatice

CONTRIBUŢII METODOLOGICE

 • CORNELIA-EUGENIA MUNTEANU, Necesitatea introducerii în uz a Inventarului Multifazic de Personalitate Minnesota-Adolescent (MMPI-A)

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 • LUMINIŢA MIHAELA IACOB, Etnopsihologie şi imagologie – Sinteze şi cercetări, Bucureşti, Editura Polirom, 2003, 250 p. (Mictat A. Gârlan)
 • G.G. CONSTANDACHE (coord.), Oglinda conştiinţei, Bucureşti, Editura Politehnica Press, 2003, 342 p. (Székely Attila)

 


 

CONTENTS

STUDIES AND RESEARCHES

 • GHEORGHE IOSIF, Some specifications on mental models
 • A. BOLBOCEANU, The cognitive development and communication during the preadolescence
 • ŞTEFAN C. LIŢĂ, Emotional issues assessment in law enforcement settings using a mental imagery. II
 • ELENA STĂNCULESCU, Archetipal symbolism and Rorschach test. II
 • VALERIU MIRCEA POPA, Psychological issues of the reception of art. I. Concepts
 • OCTAVIAN RUJOIU, The importance of “leadership” and “cohesion” in groupthink emergence
 • CORNELIA RADA, Young people perceptions about some deviasions from marriage behaviour
 • OVIDIU POPA-VELEA, Psychosocial factors conditioning the adhesiveness to the treatment of the somatic illnesses

METHODOLOGICAL CONTRIBUTIONS

 • CORNELIA-EUGENIA MUNTEANU, The need for the application of the Adolescent-Minnesota Multiphase Personality Inventory (MMPI-A)

CRITICISM AND REFERENCES

 • LUMINIŢA MIHAELA IACOB, Etnopsihologie şi imagologie – Sinteze şi Cercetări (Ethno psychology and imagology – Synthesis and researches), Bucureşti, Editura Polirom, 2003, 250 p. (Mictat A. Gârlan)
 • G.G. CONSTANDACHE (coord.), Oglinda conştiinţei (The mirror of consciousness), Bucureşti, Editura Politehnica Press, 2003, 342 p. (Székely Attila)