Revista de Psihologie

Tomul 54,  Nr. 1–2,  2008


 SUMAR si rezumate [RO] CONTENTS and abstracts [EN]

Versiunea integrala în limba română:  Download PDF


SUMAR

STUDII  SI  CERCETARI

 • CEZAR GIOSAN, IRINA VINTILĂ, Psihologia evoluţionistă – o nouă perspectivă în ştiinţele psihicului
 • ADRIAN PRISĂCARU, Orientări teoretice şi valenţe aplicative ale psihologiei pozitive
 • GRIGORE NICOLA, Ideaţie psihoecologică la Constantin Rădulescu-Motru
 • MARIA NEAGOE, Problema cogniţiei în psihologie. I
 • MICHAL STRIZENEC, Spirituality – concept and measurement
 • ELENA STĂNCULESCU, Psychological correlates of the social skills
 • MIHAI IOAN MICLE, Motivaţie – modele clasice şi integrative.II
 • ALEXANDRU D. IORDAN, Modele cognitive ale deciziei
 • MARGARETA MODREA, De la Sinele psihanalitic la self(ismul) contemporan. II
 • CARMEN-LUMINIŢA COJOCARU, Inteligenţa emoţională – cercetare experimentală. I.
 • FLORIN ULETE, Aspecte etiologice şi simptomatologie ale anxietăţii la adolescenţi
 • VIOLETA IONESCU, Siguranţă şi fiabilitate umană în aviaţie
 • CORNELIA RADA, Repere ale antropogenezei – reprezentări cu relevanţă privind raporturile între sexe

PUNCTE DE VEDERE

 • VIOREL ROBU, Câteva reflecţii asupra problemelor de traducere în limba română a conceptului SELF
 • ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, Mitul, ca operaţie persuasivă

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 • MIHAI ANIŢEI, Psihologie experimentală, Iaşi, Editura Polirom, Seria Collegium, 2007, 394p. (C. Voicu)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

 • Simpozionul jubiliar „Modernitatea operei lui Constantin Rădulescu-Motru” (Grigore Nicola şi Maria Moţescu)
 • Simpozionul „85 de ani de la naşterea marelui psiholog român Marian Bejat” (Maria Moţescu)
 • Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator (Alexandru Iordan, Ana-Maria Marhan)

 

↑SUS