Revista de psihologie

Tomul 53, Nr. 1–2, 2007        


SUMAR

STUDII SI CERCETARI

 • ELENA STĂNCULESCU, Inteligenţa socială
 • LÁSZLÓ BRASSAI, BETTINA PIKÓ, MIRELA ROTUNDU COJOCARU, Rolul factorilor socio-demografici şi individuali în frecvenţa consumului de tutun şi alcool la adolescenţi
 • ANA-MARIA MARHAN, Proiectarea sarcinilor cognitive în interacţiunea om-calculator
 • CAMELIA POPA, Către un profil de personalitate jurnalistică
 • ADRIAN NECULAU, DANIELA VICTORIA ZAHARIA, MIHAI CURELARU,  Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar
 • MARIA NEAGOE, Metaforele conceptuale şi psihologia cognitivă a atenţiei selective
 • MARGARETA MODREA, De la Sinele psihanalitic la Self(ismul) contemporan. I.
 • ELENA-CLAUDIA BIRIŞ, Reprezentarea tulburărilor psihice în filme. Prejudecăţi şi stereotipuri faţă de bolnavul psihic. II.
 • VIRGINIA ROTĂRESCU, Creierul – leziuni organice şi mecanisme defensive  (cercetare preliminară)

CONTRIBUŢII METODOLOGICE

 • ADRIAN PRISĂCARU, Modelarea adaptativă şi recuperarea psihologică a personalului militar participant la misiuni internaţionale

PUNCTE DE VEDERE

 • ŞTEFAN VLĂDUŢESCU, „Universalitatea” manipulării

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

 • Conferinţa Internaţională “Centenarul Psihologiei la Universitatea din  Bucureşti (Mihai Aniţei)