În fisierul atasat este prezentat un model de tehnoredactare a articolelor propuse spre publicare în Revista de Psihologie, în conformitate cu cerințele Editurii Academiei Române.

Autorii sunt încurajaţi sa folosească direct acest format pentru scrierea propriilor articole.

Recomandăm descărcarea formatului şi introducerea textului articolului direct în acest fisier: